TỔNG HỢP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CẦU ĐƯỜNG


Đồ án tốt nghiệp Đường

Nguyễn Minh Nhật : http://www.mediafire.com/?dln4xnvuj854sx7
Đường cấp 3 đồng bằng đồi 80 km/h , lưu lượng 510 xe/ngđ hiện tại
Thành phần xe : con : 2 trục : 3 trục : buýt = 10 : 40 : 23 : 27
Mặt cắt ngang phần xe chạy 7m; Lề gia cố 2m; Lề không gia cố 0.5m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa, betong xi măng M350
Cống điển hình : Cống đơn 2 m

Mai Văn Quyền : http://www.mediafire.com/?5fsavnfjbe2gezp
Đường cấp 4 miền núi 60 km/h , lưu lượng 630 xe/ngđ tuong lai
Thành phần xe : con : 2 trục : 3 trục : buýt = 15 : 36 : 30 : 19
Mặt cắt ngang phần xe chạy 6m; Lề gia cố 1m; Lề không gia cố 0.5m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa, betong nhua
Cống điển hình : Cống đơn 1.75 m

Đào Văn Dũng : http://www.mediafire.com/?yfka0agktzjurmj
Đường cấp 3 miền núi 60 km/h , lưu lượng 625 xe/ngđ hiện tại
Mặt cắt ngang phần xe chạy 7.5m; Lề gia cố 1m; Lề không gia cố 0.5m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD+CPSoi, betong nhua+Đá dăm nước+CPSoi
Cống điển hình : Cống đơn 1.0 m

Trần Minh Hiếu : http://www.mediafire.com/?h2lt4e89x58s81d
Đường cấp 3 miền núi 60 km/h , lưu lượng 612 xe/ngđ hiện tại
Mặt cắt ngang phần xe chạy 6m; Lề gia cố 1m; Lề không gia cố 0.5m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD+CPSoi, betong nhua+Đá dăm nước+CPSoi
Cống điển hình : Cống đôi 1.5 m

Nguyễn Danh Phương : http://www.mediafire.com/?d17ecfjolt8hh08
Đường cấp 3 đồng bằng đồi 80 km/h , lưu lượng 1790 xe/ngđ tương lai
Mặt cắt ngang phần xe chạy 7m; Lề gia cố 2m; Lề không gia cố 0.5m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD, betong nhua+Đá dăm gia cố xi măng+CPĐD
Cống điển hình : Cống đơn 1.5 m

Nguyễn Thanh Sơn : http://www.mediafire.com/?fecqnxm1x39t1d1
Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 2190 xe/ngđ tương lai
Thành phần xe : con : 2 trục : 3 trục : buýt = 35 : 30 : 25 : 20
Mặt cắt ngang phần xe chạy 6m; Lề gia cố 1.5m; Lề không gia cố 0.0m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD, betong nhua+Đá dăm gia cố xi măng+CPĐD
Cống điển hình : Cống đơn 1.5 m

Nguyễn Thanh Tiên : http://www.mediafire.com/?dk1tl7cozuvcowx
Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 645 xe/ngđ tương lai
Thành phần xe : con : 2 trục : 3 trục : buýt = 10 : 45 : 15 : 30
Mặt cắt ngang phần xe chạy 6m; Lề gia cố 1.5m; Lề không gia cố 0.0m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD+CPTN, betong nhua+CPĐD
Cống điển hình : Cống đôi 1.5 m

Đồ án tốt nghiệp Cầu

Nguyễn Duy Tuấn : Cầu đúc hẫng http://www.mediafire.com/?h6qs5s4g4q8hbmi
PA 1 : Cầu đúc hẫng 5 nhịp liên tục 51+76+84+76+51
PA 2 : Cầu dàn thép 3 nhịp liên tục 2×34.5+56+88+56+2×34.5
Mặt cắt ngang 7+2×0.2+2×1.5+2×0.3 . Hộp đơn, vách đứng.
Khổ thông thuyền : 9×60 m

Hoàng Văn Thái : Cầu đúc hẫng http://www.mediafire.com/?a9zclrl708vlwf4
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2×33+54+78+54+2×33
PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 3×33+99+3×33
Mặt cắt ngang 7.5+2×1.5+2×0.25 . Hộp đơn, vách đứng.
Khổ thông thuyền : 7×50 m

Huỳnh Quang Chỉnh : Cầu đúc hẫng http://www.mediafire.com/?4jvmlvj3452c4eh
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3×33+68.5+95+68.5+3×33
PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 5×33+90+5×33
Mặt cắt ngang 7.65×2+2×1.0+2×0.25 . Hộp đôi, vách xiên.
Khổ thông thuyền : 12×75 m

Nguyễn Duy Nam : Cầu đúc hẫng http://www.mediafire.com/?phh85ogvsvt7875
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+45.5+70+45.5+40
PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 2×40+80+2×40
Mặt cắt ngang 5.5×2+2×1.3+2×0.3 . Hộp đôi, vách xiên.
Khổ thông thuyền : 7×50 m

Nguyễn Như Ngọc : Cầu đúc hẫng http://www.mediafire.com/?trqtmhyv3ewp6er
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3×33.6+50+78+50+3×33.6
PA 2 : Cầu liên tục đúc trên đà giáo di động MSS 3×45+60+3×45
Mặt cắt ngang 7+2×1.5+2×0.25 . Hộp đơn, vách đứng.
Khổ thông thuyền : 7×50 m

Hoàng Năng Tú ĐH XD : Cầu đúc hẫng http://www.mediafire.com/?d8988duch8u357y
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+80+120+80+40
PA 2 : Cầu extradose 90+180+90
PA 3 : Cầu dây văng 87+182+87
Mặt cắt ngang 5.5×2+2×0.5 . Hộp đơn, vách xiên.
Khổ thông thuyền : 7×50 m

Vương Hùng Vân ĐH GTVT CS2 : Cầu dây văng dầm cứng http://www.mediafire.com/?zwl00ew97jxcc5m
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3×33+55+80+55+3×33 Hộp đơn, vách xiên.
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp liên tục 3×33+56+80+56+3×33
PA 3 : Cầu dây văng 2×33+58+122+58+2×33 dầm cứng dạng khung không có bản đáy
Mặt cắt ngang 4.5×2+2×0.25+2×1.05+2×0.25 . 
Khổ thông thuyền : 9×60 m

Hoàng Chí Dũng ĐH BKĐN : Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn http://www.mediafire.com/?ul7d5297and84bi
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2×33+56+80+56+2×33 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn 9×28 
PA 3 : Cầu dây văng 3 nhịp 61+125+61
Mặt cắt ngang 8+2×1.5+2×0.3 . 
Khổ thông thuyền :

Hoàng Phú Tuệ : Cầu dầm super T căng trước http://www.mediafire.com/?1df10jsva7oo6av
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3 nhịp liên tục nhiệt 3x37m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn 3×38.65
Mặt cắt ngang 4.0×2+2×1.5+2×0.5 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 6.5×25 m

Phan Đăng Khoa : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông đường xe chạy dưới http://www.mediafire.com/?a34pcfh50pft5xd
PA 1 : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp 2×29+90+2×29 m
PA 2 : Cầu đúc hẫng 59+90+59
Mặt cắt ngang 14+2×1.2+2×0.55 
Khổ thông thuyền : 9×60 m

Đỗ Ngọc Linh : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông đường xe chạy giữa http://www.mediafire.com/?s554hew7cs1sxs4
PA 1 : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp 33+36+96+36+33 m
Mặt cắt ngang 25 m
Khổ thông thuyền : 9×60 m

Nguyễn Đình Duy ĐH BKĐN (tại chức) : Cầu dầm Super T căng trước http://www.mediafire.com/?ngzw385x8rjcdh4
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 52.5+75+52.5 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm super T căng trước 5×36 m 
PA 3 : Cầu dàn thép nhịp giản đơn 60+60+60
Mặt cắt ngang 8+2×1+2×0.25 . 
Khổ thông thuyền : sông cấp 5

Nguyễn Đăng Huỳnh Thái Bình ĐH BKĐN (tại chức) : Cầu dầm T căng sau http://www.mediafire.com/?srr8zj5cgd8acr2
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 42+60+42 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm T căng sau 5×29 m 
PA 3 : Cầu dầm T căng sau 7×21.5 m
Mặt cắt ngang 10+2×1.25+2×0.3 . 
Khổ thông thuyền : sông cấp 5

Một số bản vẽ và thuyết minh rời về cầu dầm T (tại chức) : Cầu dầm T căng sau http://www.mediafire.com/?hizir9912mw9n2t
Chú ý các thuyết minh và bản vẽ trên là không liên quan tới nhau, Trong đó có 1 bài thuyết minh của Trần Cảnh Hoàng trường mình (GTVT TP HCM) do thầy Mai Lựu hướng dẫn. Các bài nào mở thư mục ra không thấy gì thì nhớ mở chế độ xem được file ẩn là thấy liền.


Trần Tân Tiến : Cầu dầm super T căng trước http://www.mediafire.com/?155fcxxodivduad
PA 1 : Nhịp dẫn Cầu dầm super T căng trước 40 m
PA 2 : Nhịp dẫn Cầu dầm i căng trước 33 m
Mặt cắt ngang 7×2+2×1.2+2×0.3 . 8 dầm
Khổ thông thuyền : 7×50 m

Đặng Văn Tài : Cầu dầm super T căng trước http://www.mediafire.com/?05c18ud79k8993o
PA 1 : Cầu dầm Thép liên hợp bản BTCT 5×34 m
PA 2 : Cầu dầm super T căng trước 5×34 m
Mặt cắt ngang 7.5+2×1.4+2×0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5×25 m

Đỗ Thành Trung : Cầu dầm super T căng trước http://www.mediafire.com/?4e7vq5637dp9dkg
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 38 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 11.25×2+1+2×0.5 . 11 dầm
Khổ thông thuyền : 

Dương Chí Hiếu : Cầu dầm super T căng trước http://www.mediafire.com/?ti15gdc7ahv78ld
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3×30 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 14+2×1.2+2×0.3 . 8 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5×25 m

Phan Thừa Đại Thắng : Cầu dầm super T căng trước http://www.mediafire.com/?963n4mlrq7qbkps
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3×24.5+33+34.4+33+3×24.5 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 10.75++2×0.5 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5×25 m

TRương Quang Thắng : Cầu dầm super T căng trước http://www.mediafire.com/?w78z75hiz7r7zn4
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 5×35 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 8+1.5×2+2×0.3 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5×25 m

Võ Thế Phương : Cầu dầm super T căng sau http://www.mediafire.com/?325krdk9q1b250k
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3×35 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 
Mặt cắt ngang 7.5+1.5×2+2×0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5×25 m

Hồ Văn Tri : Cầu dầm I căng sau http://www.mediafire.com/?lcpi2z4z6uqhv0v
PA 1 : Cầu dầm I căng sau 5×30.8 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 5×30.8 
Mặt cắt ngang 7×2+2.25×2+2×0.3+2×0.45+0.5 . 5 dầm (2 cầu đặt sát nhau, cách nhau 5 cm)
Khổ thông thuyền : 3.5×25 m

Phạm Quang Dũng : Cầu dầm super T căng sau http://www.mediafire.com/?9t4tboffyui9agb
PA 1 : Cầu dầm super T căng sau 3×40 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3×40 
Mặt cắt ngang 7+1.4×2+2×0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5×25 m

Nguyễn Văn Nam : Cầu dầm super T căng trước http://www.mediafire.com/?3apczjzc7p9kql5
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3×35.2 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3×35.2 
Mặt cắt ngang 7+1.5×2+2×0.25 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5×25 m

Nguyễn Tấn Phước : Cầu dầm super T căng trước http://www.mediafire.com/?c1ny31z7sdeyz58
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3×33 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3×33 
Mặt cắt ngang 7×2+1.5×2+2×0.3 . 9 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5×25 m
(Sưu tầm)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s