[Luận văn] Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


MS: DT05

Mục lục
Lời nói đầu…………………………………………………………………………………… 1
Chương I: Lý luậnchung về vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.. 3
I. Khái niệm về đầu tưvà vốn đầu tư……………………………………………….. 3
1. Khái niệm về đầu tư…………………………………………………………………… 3
2. Khái niệm về vốn đầutư…………………………………………………………….. 4
3. Đặc điểm về vốn đầutư………………………………………………………………. 5
4. Các nguồn hình thànhvốn đầu tư………………………………………………… 7
II. Các chỉ tiêu hiệuquả sử dụng vốn đầu tư…………………………………….. 10
1. Các chỉ tiêu hiệuquả sử dụng vốn đầu tư ở tầm vĩ mô…………………… 10
2. Các chỉ tiêu hiệuquả vốn đầu tư ở tầm vĩ mô………………………………. 13
III. Các nhân tố ảnh hưởngđến hiệu quả vốn đầu tư…………………………. 17
1. Chiến lược côngnghiệp hoá……………………………………………………….. 17
2. Các chính sách kinhtế ……………………………………………………………… 18
3. Công tác tổ chức quảnlý đầu tư xây dựng…………………………………… 19
4. Tổ chức khai thác,sử dụng các đối tượng đầu tư hoàn thành………….. 21
IV. Khái quát chung vềtình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang…………. 22
1. Vị trí địa lý……………………………………………………………………………… 22
2. Tiềm năng, nguồn lực……………………………………………………………….. 22
3. Thực trạng một sốngành chủ yếu………………………………………………. 23
4. Cơ sở hạ tầng kinhtế – xã hội…………………………………………………….. 25
5. Sự cần thiết phải đầutư ở Bắc Giang………………………………………….. 26
Chương II: Thực trạngvốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ở Bắc Giang          29
I. Tổng quan đầu tư tỉnhBắc Giang……………………………………………….. 29
II. Đầu tư theo vùng lãnhthổ………………………………………………………… 32
III. Thực trạng đầu tưtheo lĩnh vực ngành kinh tế ……………………………. 34
1. Ngành Nông – Lâm -Ngư nghiệp………………………………………………… 37
2. Ngành công nghiệp -xây dựng…………………………………………………… 41
3. Đầu tư – thương mại- kinh doanh – dịch vụ………………………………….. 43
4. Đầu tư kết cấu hạ tầngkỹ thuật…………………………………………………. 44
5. Đầu tư kết cấu hạ tầngxã hội…………………………………………………….. 48
II. Hiệu quả sử dụng vốnđầu tư…………………………………………………….. 52
III. Một số hạn chế vềcông tác đâu tư phát triển của tỉnh Bắc Giang….. 55
Chương III: Một số giảipháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
I. Kinh nghiệm thành côngvà chưa thành công về hoạt động đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của một sốnước trên thế giới…………………………………………………….. 59
1. Kinh nghiệm thu hútFDI………………………………………………………….. 59
2. Kinh nghiệm sử dụngcó hiệu quả vốn đầu tư……………………………….. 61
3. Kinh nghiệm sử dụngvốn đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ. 63
II. Định hướng pháttriển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang………………. 63
1. Chuyển đổi cơ cấu sảnxuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn……….. 63
2. Phát triển công nghiệptheo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá…… 64
3. Đẩy mạnh kinh tế đốingoại và xuất nhập khẩu …………………………… 64
4. Thương mại, dịch vụdu lịch………………………………………………………. 64
5. Phát triển cơ sở hạtầng kinh tế – xã hội………………………………………. 65
III. Một số giải phápnhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư……… 65
1. Nâng cao chất lượngcông tác xây dựng chiến lược đầu tư………………. 65
2. Cải tiến công tácquản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án……… 68
3. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn, khảo sát thiết kếvà xây dựng dự án     72
4. Nâng cao năn lực đội ngũ cán bộ tham gia vào quá trìnhđầu tư xây dựng      74
IV. Những điều kiện cầnthiết cho việc thực hiện các giải pháp…………… 77
1. Bổ sung, sửa đổi vàban hành đồng bộ hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng…………………………………………………………………………………………………. 77
2. Hoàn thiện và pháttriển thị trường vốn và lao động …………………….. 78
3. Đẩy mạnh quá trìnhcổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước………… 79
4. Đẩy mạnh quá trìnhcải cách hành chính……………………………………… 80
5. Tăng cường đầu tưcho đào tạo và đào tạo lại cán bộ…………………….. 81
Kết luận……………………………………………………………………………………… 82
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………….. 83
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s