[Luận văn] Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam


MS: BH13

MỤC LỤC
Mở đầu……………………………………………………………………………………… 1
Chương 1: Lý luận cơ bản về vốn đầu tư xâydựng cơ bản và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản………………………………………………………………………………. 4
1.1.Vốn đầu tư xây dựng cơ bản…………………………………………………… 4
1.1.1. Thực chất vốn đầu tư xây dựng cơ bản……………………………….. 4
1.1.2. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản……………………………… 13
1.2.Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản……………………………………… 15
1.2.1. Quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản………………….. 13
1.2.2. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản…………………… 19
1.3.Một số chỉ tiêu đánh giá trình độ quản lý vốn đầu tư XDCB và nhân tố ảnh hưởngtới quản lý vốn đầu tư XDCB………………………………………………………….. 27
1.3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá trình độ quản lý vốnđầu tư XDCB.. 27
1.3.2. Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý vốn đầu tư XDCB……………… 30
1.4.Tính tất yếu của việc hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB………. 34
1.4.1. Vai trò của việc hoàn thiện quản lý vốn đầu tưXDCB……….. 34
1.4.2. Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB giúp địnhhướng hoạt động đầu tư XDCB    35
Chương 2: Thực trạng quản lý vốn đầu tưxây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam ……………………………………………………………………………………………….. 37
2.1.Tổng quan về bảo hiểm xã hội Việt Nam ……………………………….. 37
2.1.1. Quá trình hình thành BHXH Việt Nam ……………………………. 37
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, vị trí của bảo hiểm xã hộiViệt Nam trong nền kinh tế thị trường ……………………………………………………………………………………… 38
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của bảo hiểm xã hội ViệtNam ………. 39
2.1.4. Đặc điểm của bảo hiểm xã hội Việt Nam ………………………….. 40
2.2.Thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam …….. 41
2.2.1. Kết quả thực hiện vốn đầu tư XDCB của BHXH ViệtNam … 41
2.2.2. Phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCBcủa bảo hiểm xã hội Việt Nam       50
2.3.Đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam 69
2.3.1. Những kết quả đạt được…………………………………………………. 69
2.3.2. Những tồn tại……………………………………………………………….. 70
2.3.3. Nguyên nhân tồn tại………………………………………………………. 72
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý vốnđầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam ………………………………………………………………………………… 74
3.1.Những định hướng cơ bản trong công tác đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam      74
3.1.1. Định hướng phát triển của bảo hiểm xã hội ViệtNam giai đoạn 2000-2010   74
3.1.2. Phương hướng và mục tiêu phát triển của BHXNViệt Nam .. 74
3.2.Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB của bảo hiểm xã hội Việt Nam   76
3.2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn vốn đầutư XDCB của BHXH Việt Nam 76
3.2.2. Hoàn thiện công tác tạo nguồn và cấp phát sửdụng vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam …………………………………………………………………………………. 78
3.2.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát việcthực hiện vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam ………………………………………………………………………………… 82
3.2.4. Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại độingũ cán bộ làm công tác quản lý vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam …………………………………………….. 86
Kết luận…………………………………………………………………………………… 90
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………. 91

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s