[Luận văn] Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số 4 – Hà Nội


MS: KT106

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
PHẦN I
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4
3
IĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP                                           
3
1. Lịch sử hình thành và phát triển
3
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SXKD của công ty     
4
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN & BỘ SỔ KẾ TOÁN                          
7
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán                                                     
7
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán                                                        
9
III. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT Ở CÔNG TY
 XÂY DỰNG SỐ 4                                                                                  
11
1. Đối tượng & phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
11
a. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất                                               
11
b. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất                                          
11
2. Hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất                                      
12
a.    Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp                          
12
b.    Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp                                   
20
c.    Hạch toán chi phí máy thi công  
28
d.    Hạch toán chi phí sản xuất chung                                                                                     
36
e.    Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất                                     
40
3.  Kiểm kê & đánh giá sản phẩm dở dang                                            
42
IV. ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH                             
    43
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm                                                   
43
2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm                                              
    43
PHẦN II
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4                       
43
I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4              
43
1. Về mô hình tổ chức bộ máy kế toán
43
2. Về hình thức sổ công ty áp dụng
44
3. Về đối tượng & phương pháp hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành
45
4. Về việc sử dụng hệ thống chứng từ, sổ sách
45
5. Về hạch toán lương & các khoản trích theo lương
46
6. Về hạch toán tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung
47
7. Về hạch toán kết chuyển giá vốn công trình hoàn thành bàn giao
48
8. Về vấn đề luân chuyển chứng từ kế toán
49
IIHOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4
50
1. Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy kế toán
50
2. Hoàn thiện hạch toán chi phí sử dụng máy thi công                                             
50
3. Lập bảng phân bổ vật tư                   
51
4. Hoàn thiện hạch toán các khoản trích theo lương                                  
52
5. Hoàn thiện hạch toán tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung                                                    
52
6. Hoàn thiện hạch toán kết chuyển giá vốn công trình hoàn thành bàn giao                                
53
7. Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ vật tư hợp lý
54
KẾT LUẬN
55
Danh mục bảng biểu
Danh mục tài liệu tham khảo
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s