[Luận văn] Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng cho CBCNV và người lao động ở Công ty Cổ phần Tư vấn – Đầu tư xây dựng Ba Đình


MỤC LỤC

Lời cam đoan ……………………………………………………………………………………………………..1
Lời mở đầu…………………………………………………………………………………………………………2
ChươngI: Lý luận cơ bản về tiền lương và tiền thưởng…………………………………………..4
1.1  Lýluận cơ bản về tiền lương…………………………………………………………………………….4
1.1.1      Bản chất và ý nghĩa củatiền lương ……………………………………………………………….4
1.1.1.1Bản chất của quỹ tiền lương………………………………………………………………………..4
1.1.1.2Ý nghĩa của tiền lương……………………………………………………………………………….4
1.1.2      Tiền lương là bộ phậnchính của quỹ lương ……………………………………………………5
1.1.2.1Kháiniệm tiền lương …………………………………………………………………………………..5
1.1.2.2Chức năng của tiền lương……………………………………………………………………………6
1.1.2.3Các nguyên tắc tiền lương …………………………………………………………………………..6
1.1.2.4Các hình thức tiền lương…………………………………………………………………………….9
1.1.2.5Vai trò của tiền lương……………………………………………………………………………….13
1.2  Lýluận cơ bản về tiền thưởng…………………………………………………………………………14
1.2.1      Khái niệm tiền thưởng……………………………………………………………………………….14
1.2.2      Nội dung của tổ chứctiền thưởng ……………………………………………………………….14
1.2.3      Các hình thức tiềnthưởng ………………………………………………………………………….15
ChươngII : Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần Tư vấn – Đầutư xây dựng BaĐình……………………………………………………………………………………16
2.1Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần Tưvấn – Đầu tư xây dựng Ba Đình…………………………………………………………………………….16
2.1.1Nhân tố bên ngoài Công ty…………………………………………………………………………..16
2.1.1.1Thị trường lao động………………………………………………………………………………….16
2.1.1.2Luật pháp va các quy định của Chính phủ …………………………………………………..17
2.1.1.3Giá cả thị trường………………………………………………………………………………………18
2.1.2Nhân tố bên trong Công ty…………………………………………………………………………..18
2.1.2.1Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty………………………………..18
2.1.2.2Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty ………………………………………………………..20
2.1.2.3Chính sách phân phối tiền thưởng của Công ty …………………………………………….20
2.1.2.4Đặc điểm về lao động……………………………………………………………………………….21
2.1.2.5Trang bị kỹ thuật ……………………………………………………………………………………..23
2.2Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần Tư vấn – Đầu tưxây dựng Ba Đình…………………………………………………………………………………………………….28
2.2.1Quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty ………………………………………………………28
2.2.2Các hình thức trả lương, trả thưởng tại Công ty ………………………………………………29
2.2.3Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty ……………………………………..29
2.2.3.1Thực trạng công tác trả lương tại Công ty ……………………………………………………29
2.2.3.2Thực trạng công tác trả thưởng tại Công ty ………………………………………………….43
ChươngIII : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Côngty Cổ phần Tư vấn – Đầu tư Xây dựng Ba Đình …………………………………………..47
3.1Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý…………………………………………………………………47
3.2Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian …………………………………………………..49
3.3Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm ………………………………………………….56
3.4Hoàn thiện công tác trả thưởng……………………………………………………………………….57
Kết luận ……………………………………………………………………………………………………………59
Danh mục bảng…………………………………………………………………………………………………60
Tài tiệu tham khảo……………………………………………………………………………………………61
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s