[Luận văn] Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khi cho vay Doanh nghiệp Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Đống Đa


MS: 94_LV

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương 1. Tín dụng Ngân hàng và vai trò của tín dụngNgân hàng đối với doanh nghiệp Nhà nước           
1.1 Tín dụng và nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng ThươngMại………………………………….. 3
      1.1.1. Tín dụng………………………………………………………………………………………………….. 3
             1.1.1.1. Khái niệm tín dụng………………………………………………………………………….. 3
             1.1.1.2. Đặc trưng và bản chất của tín dụng…………………………………………………… 3
             1.1.1.3. Các loại hình tín dụng trong lịch sử…………………………………………………… 5
      1.1.2. Hoạt độngtín dụng của Ngân hàng thương mại……………………………………………. 6
             1.1.2.1. Ngân hàng thương mại (NHTM)………………………………………………………. 6
             1.1.2.2. Nghiệp vụ tín dụng của NHTM………………………………………………………… 9
             1.1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng………………………………………… 14
1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệpNhà nước………………………….. 21
       1.2.1.Doanh nghiệp nhà nước (DNNN)…………………………………………………………….. 21
             1.2.1.1. Khái niệm DNNN…………………………………………………………………………. 21
             1.2.1.2. Phân loại DNNN…………………………………………………………………………… 23
      1.2.2. Vaitrò của tín dụng ngân hàng đối với DNNN…………………………………………… 27
              1.2.2.1. TDNH góp phần hình thành cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp ……… 27
              1.2.2.2. TDNH bổ sung vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt độngsản xuất kinh doanh    28
              1.2.2.3. TDNH giúp các doanh nghiệp tăng cường quản lý và sử dụng vốnkinh doanh có hiệu quả        29
              1.2.2.4. TDNH tác dụng tích cực đến nhịp độ phát triển, thúc đây cạnhtranh…. 29
              1.2.2.5. TDNH góp phần thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá
các DNNN hiện nay………………………………………………………………………………………………. 30
Chương 2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối  với các DNNN tại chi nhánh Ngân hàng công thươngkhu vực Đống Đa….
2.1 Đôi nét về chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực ĐốngĐa…………………………. 32
              2.1.1. Quá tình hình thành và phát triển của NHCT Đống Đa……………………….. 32
             2.1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại chi nhánh NHCT  Đống Đa …………. 34
               2.1.2.1. Công tác huy động vốn………………………………………………………………… 37
               2.1. 2.2. Hoạt động tín dụng…………………………………………………………………….. 38
               2.1.2.3. Hoạt động kinh doanh đối ngoại……………………………………………………. 41
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNN tại chinhánh NHCT  Đống Đa………. 42
         2.2.1. Đặcđiểm đội ngũ khách hàng là DNNN tại chi nhánh………………………………. 42
         2.2.2. Hoạtđộng tín dụng đối với DNNN………………………………………………………… 43
               2.2.2.1. Cơ cấu sử dụng vốn cho vay đối với DNNN trong tổng dư nợ…………. 43
              2.2.2.2. Dư nợ tín dụng DNNN phân theo ngành kinh tế …………………………….. 45
              2.2.2.3. Doanh số cho vay, thu nợ đối với DNNN……………………………………….. 46
             2.2.2.4. Nghiên cứu các chỉ tiêu đo lường chất lượng tín dụng đối vớiDNNN… 49
             2.2.2.5. Những biện pháp NHCT Đống Đa đã và đang thực hiện để nâng caochất lượng tín dụng nói chung và tín dụng đối các DNNN nói riêng……………………………………………………………………….. 53
         2.2.3. Kếtquả đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động tín dụng đối với DNNNtại chi nhánh NHCT Đống Đa……………………………………………………………………………………………………. 56
            2.2.3.1. Những kết quả đạt được…………………………………………………………………. 56
            2.2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại………………………………………………………………… 57
Chương 3. Giải pháp nâng coa chất lượng tín dụng đốivới DNNN tại chi nhánh NHCT khu vực Đống Đa         61
3.1. Hướng đổi mới hoạt động của DNNN trên địa bàn Hà Nội………………………………….. 61
       3.1.1. Hướngđổi mới hoạt động của DNNN  trên địa bànHà Nội………………………… 61
       3.1.2.Phươnghướng và mục tiêu cho vay đối với DNNN tại chi nhánh NHCT khu vực Đống Đa      64
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNNtại chi nhánh NHCT khu vực Đống Đa         66
        3.2.1. Cácgiải pháp về phía chi nhánh NHCT Đống Đa……………………………………… 66
           3.2.1.1. Giải pháp về tăng cường vốn để cho vay DNNN………………………………… 66
           3.2.1.2. Tuân thủ thực hiện nghiêm túc qui trình tín dụng, trong đó chútrọng việc nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng………………………………………………………………………………………………………… 69
           3.2.1.3. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro……………………. 73
           3.2.1.4. Tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát………………….. 76
           3.2.1.5. Giải pháp về tổ chức nhân sự……………………………………………………………. 76
           3.2.1.6. Đẩy mạnh các hoạt động thuộc marketing ngân hàng …………………………. 78
        3.2.2. Mộtsố ý kiến và kiến nghị đối với DNNN, NHCT Việt Nam, NHNN, chính phủ nhằm tạo điềukiện thực hiện nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT khu vực Đống Đa…………………… 79
                3.2.2.1. Ý kiến với DNNN………………………………………………………………………. 79
                3.2.2.2. Kiến nghị với NHCT Việt Nam……………………………………………………. 82
                3.2.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước……………………………………………… 83
               3.2.2.4. Kiến nghị với Chính phủ………………………………………………………………. 83

Kết luận…

Phục lục………………………………………………………………………………………………………………. 86
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s