[Chuyên đề] Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng LongMS: KT011

MỤC LỤC
TRANG

PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG

I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty:

    1. Quá trình thành lập

3
3
3

    2. Đặc điểm kinh doanh

6

    2.1 Ngành nghề kinh doanh

6

    2.2 Sản phẩm, hàng hoá

7
    2.3 Thị trường
8
    2.4 Nguồn nhân lực
9

    3. Vốn, tài sản của công ty

11

    4. Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây

13

II/ Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh:

    1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm:
15
15
    2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh:
16
    2.1 Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh ở cấp công ty:
17

PHẦN II : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG

I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:

1.     Tổ chức bộ máy kế toán:
1.1  Phòng kế toán tài vụ tại Công ty
20
20
20
1.2  Tại các xí nghiệp thành viên:
22
2.     Chế độ kế toán áp dụng:
24
     3.  Hình thức sổ kế toán
28
II/ Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May Thăng Long :
    1. Hạch toán chi phi nguyên vật liệu trực tiếp
30
30
    2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
32
    3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
33
    4. Hạch toán chi phí thuê gia công
34
    5. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo các đối tượng:
35
PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG:
I. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Thăng Long.
     1. Mặt thuận lợi trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long
57
57
57
     2. Mặt tồn tại cần khắc phục
58
II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
    1. Những yêu cầu đối với công tác hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
59
59
    2. Những phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPXS và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May Thăng Long
60
    2.1 Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán chi tiết:
60
    2.2 Tổ chức hạch toán tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất
63
    2.3 Về hạch toán NVL nhận gia công
65
    2.4 Về sử dụng các sổ chi tiết chi phí NVLTT, chi phí NCTT, và chi phí SXC.
65
    2.5. Về đánh giá sản phẩm dở dang
66
Kết luận
71

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s