[ĐATN] THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA RÔ TO LỒNG SÓCMỤC LỤC

MỞ ĐẦU……………………………………………………………..………….3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN……………………………..……………………5

I.1 Thành phần, cấu tạo, cơ chế hoạt động của phức chất xúc tác………………..5

I.1.1 Đặc điểm về cấu trúc điện tử của các kim loại chuyển tiếp…….…..5

I.1.2 Đặc điểm các trạng thái oxy hoá của các kim loại chuyển tiếp..…….7

I.1.3 Đặc điểm phối trí của các ligan……………..………….……………7

I.1.4 Ảnh hưởng sự tạo phức chất đến tính xúc tác của Mz+……..……….8

I.1.5 Chu trình oxy hoá – khử thuận nghịch…………………………..….12

I.1.6 Cơ chế vận chuyển electron…………………………………………13

I.1.7 Thành phần phức và dạng phức chất đóng vai trò xúc tác………….15

I.2 Quá trình catalaza……………………………………………….……..……18

I.3 Quá trình peroxydaza………………………………………….….…….……21

I.3.1 Hệ Mz+ – S – H2O2…………………….……………………..……..21

I.3.2 Hệ Mz+ – L – S – H2O2……………………….………………..……22

CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC NGHIỆM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………….……………………………….………………28

II.1 Hệ xúc tác được chọn để nghiên cứu……………………….………..……..28

II.1.1 Ion kim loại chuyển tiếp: Mn2+ ………………………….…………28

II.1.2 Ligan: Axetyl Axeton……………………………………………….28

II.1.3 Chất oxy hóa: H2O2…………………………………………………28

II.1.4 Chất ức chế…………………………………………………………29

II.2 Các phương pháp nghiên cứu………………………………..……..…..…..30

II.3 Hoá chất và dụng cụ thiết bị nghiên cứu………………………….…….…..33

II.4 Phương pháp tiến hành nghiên cứu quá trình xúc tác…………..…………..34

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN……………………………….37
III.1 Sự tạo phức xúc tác trong các hệ nghiên cứu……………………….……..37

III.1.1 Nghiên cứu sơ bộ quá trình catalaza..……………………….……37

III.1.2 Nghiên cứu sự tạo phức giữa Mn2+ và axetyl axeton…..…………38

III.2 Động học quá trình catalaza…………………………………………….…39

III.2.1 Ảnh hưởng của pH đến quá trình catalaza của hệ………….…..…40

III.2.2 Ảnh hưởng của β đến quá trình catalaza của hệ……………….….43

III.2.3 Ảnh hưởng của [Mn2+]o đến hoạt tính xúc tác của hệ……….……46

III.2.4 Ảnh hưởng của [H2O2]o đến hoạt tính xúc tác của hệ……………..49

III.3 Kết luận từ việc nghiên cứu sự tạo phức xúc tác và động học phản ứng catalaza……………………………………………………………………….…52
III.4 Cơ chế nguyên tắc của quá trình catalaza trong hệ……….…………..……53
III.4.1 Ảnh hưởng của hydroquinon (Hq)……………………………..…53
III.4.2 Ảnh hưởng của axit ascorbic (Ac)……………………………..…55
III.4.3 Cơ chế nguyên tắc của quá trình catalaza……………………..….58
III.5 Mở rộng nghiên cứu quá trình oxydaza…………………..…………….…59

KẾT LUẬN…………………………………………………………………61

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………….63

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s